fullscreenbg

PERSONEL BELGELENDİRME

ulusal ve uluslararası geçerlilik...


sirket

Yıllardır enerji sektöründe kullanılan ürünlerin ve çalışan personelin belgelendirmesini yapan UGETAM A.Ş. vermiş olduğu belgelere, ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandırmak için akredite uygunluk değerlendirme kuruluşu olma hedefini ortaya koymuştur. Bu hedef sonucunda, 14.07.2006 tarihi itibarıyla AB-0004-P dosya numarası ile personel belgelendirme çalışmaları akredite edilmiştir. Ayrıca UGETAM, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşunun yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da Yetkilendirilmiş Belgelendirme kuruluşudur. UGETAM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kişilere, TÜRKAK onaylı Akredite Yeterlilik Belgesi ve MYK yetkisi kapsamında bulunan belgelendirmeler için MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmektedir. UGETAM da sınava giren kişi hem Uluslar arası geçerliliği olan Akredite Yeterlilik Belgesine hem de Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilecektir.

AKREDİTASYON; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin ilgili otorite tarafından onaylanmasıdır. Ülkemizde akreditasyon faaliyetleri 4457 sayılı yasayla kurulmuş olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. Akreditasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çeşitli standartlar esas alınmakta ve TÜRKAK; akreditasyon için belirlenmiş temel ve özel şartlara uygunluk sağladığı belirlenen, akreditasyon sisteminin gerektirdiği diğer önlemleri alan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir.